9 thg 2, 2009

Kì 59: Thơ - Phận nàng Bồ

Phận nàng Bồ

dựa theo Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn (*)


Thuở trời đất nổi cơn gió bụi

Phận nàng Bồ lắm nỗi thi phi

Danh lợi là thứ chi chi?

Vì ai sinh sự, suy vi nỗi này?


(*) Xin nhà thơ Đặng Trần Côn niệm tình tha thứ tội đạo lời thơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.